Werkgroep financiën

Rob van Berkel

penningmeester@secretaris

Debiteurenadministratie

Wil Springer 0299 36 26 94
Ron de Loos06-18683846
debiteurenadministratie@wsvdezeevang.nl

De kascommissie bestaat uit: Joop Overbeek en Walda van Zijl.