Werkgroep financiën

Rob van Berkel

penningmeester@wsvdezeevang.nl

Debiteurenadministratie

debiteurenadministratie@wsvdezeevang.nl

De kascommissie bestaat uit: Joop Overbeek en Walda van Zijl.