Formulier Winterstalling

Dit formulier vervangt de papieren versie en de PDF


Lees goed de winterstallingreglementen. Het aantal schepen in de winterstalling is beperkt. Er kunnen maximaal 55 schepen geplaatst worden!
Toewijzing geschiedt op basis datum lidmaatschap.
Formulier vóór 1 oktober 2023 verzenden.
Bij problemen kunt u contact opnemen met Kees Berk Tel: 06 5356 2068

inclusief uitstekende delen als een roer of buitenboordmotor.
Hoe zwaar is je boot als we gaan takelen? Schat het gewicht inclusief lading, tankinhoud et cetera
Het is verplicht een degelijke verzekering op je schip te hebben. Deze verzekering moet winterstallings risicos inclusief storm/brandschade aan derden dekken
Kies de voorkeursdatum voor de uithijs. Inhijs is 13 april 2024

De volgende voorwaarden zijn bij de winterstalling van toepassing:

 • De eigenaar is verantwoordelijk voor een deugdelijke en veilige bok die geschikt is voor het betreffende schip.
 • De bok dient duidelijk voorzien te zijn van de naam van het schip en van de naam en telefoonnummer van de eigenaar van het schip.
 • Voorafgaand aan het hijsen dienen de zeilen te zijn afgetuigd (NB anders wordt er niet gehesen).
 • De boten worden gehesen door de werkgroep in- en uithijs. De eigenaar of diens vertegenwoordig(st)er is niet aanwezig op de hijsdagen, maar dient wel telefonisch bereikbaar te zijn.
 • In geval van vervuiling van het winterstallingterrein, worden eventuele schoonmaakkosten verhaald op de vervuiler.
 • Winterbokken, trailers en ander materiaal van de eigenaar dienen binnen twee weken na de tewaterlating van het terrein te zijn verwijderd. Dat geldt ook voor de masten.
 • Is dit niet gebeurd, dan worden deze zaken door de vereniging afgevoerd. De verschuldigde afvoer- en stortkosten met een minimum van € 100,– worden in rekening gebracht bij de eigenaar van het materiaal.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat voor, tijdens en/of na het in- het uithijsen en/of schade die ontstaan is gedurende de winterstalling.
 • De eigenaar is verplicht om voldoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid gedurende de gehele winterstalling.
 • Er is een uitgebreide checklist beschikbaar waar iedereen zich aan dient te houden voorafgaand en tijdens de winterstalling.
 • De werkgroep in-en uithijs kan de winterstalling weigeren als naar haar oordeel de situatie niet deugdelijk en veilig wordt/of wordt bevonden.
 • In alle vraagstukken waarin hier niet is voorzien, beslist de werkgroep in-en uithijs.