Formulier Winterstalling

Dit formulier vervangt de papieren versie en de PDF


Lees goed de winterstallingreglementen.
Het aantal schepen in de winterstalling is beperkt.
Er kunnen maximaal 55 schepen geplaatst worden!
Toewijzing geschiedt op basis datum lidmaatschap.
Formulier vóór 1 oktober 2022 verzenden.
Bij problemen kunt u contact opnemen met Kees Berk Tel: 06 5356 2068

Kies ja of nee. Kies slechts één van de 2 data!
Kies ja of nee. Kies slechts één van de 2 data!

De werkgroep in-en uithijs zal een schip weigeren voor de winterstalling als deze op een ondeugdelijke winterbok dreigt te worden geplaatst;


  • Dit betekent dat los stopmateriaal zoals onder andere wiggen niet zijn toegestaan. Ook dient de gehele bok onderling verankerd te zijn;
  • Elke bok dient duidelijk voorzien te zijn van de naam van het schip of van de naam van de eigenaar van het schip. Indien deze naam ontbreekt, zal het betreffende schip niet op de winterstalling geplaatst worden;
  • De werkgroep in-en uithijs beslist wat deugdelijk is. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk;
  • In geval van vervuiling van het winterstallingterrein, worden de schoonmaakkosten verhaald op de vervuiler;
  • De eigena(a)r(es) of diens vertegenwoordig(st)er is niet aanwezig op de hijsdagen, maar dient wel telefonisch bereikbaar te zijn.
  • Winterbokken, trailers en ander materiaal van de eigena(a)r(es) dienen binnen twee weken na de tewaterlating van het parkeerterrein te zijn verwijderd. Ook masten moeten twee weken na de tewaterlating van het terrein zijn verwijderd. Is dit niet gebeurd, dan worden deze zaken door de vereniging afgevoerd naar de gemeente. De verschuldigde afvoer- en stortkosten met een minimum van € 100,-- worden in rekening gebracht bij de eigena(a)r(es) van het materiaal;
  • Door akkoord te gaan verklaart de eigena(a)r(es) dat het schip verzekerd is tijdens het uit- en inhijsen en gedurende de winterstalling en dat deze verzekering elke schade dekt die tijdens deze periode door het schip kan ontstaan en de eventuele gevolgschade; De vereniging is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor schade die eventueel ontstaat voor, tijdens en/of na het hijsen;

In alle vraagstukken waarin hier niet is voorzien, beslist de werkgroep in-en uithijs.